Lepinguõigus


Küsimus: Kas selline maaklerleping on kehtiv?04.07.2011

Sõlmisin lepingu kinnisvarafirma maakleriga kaks kuud tagasi, eesmärgiga müüa oma korter. Mulle öeldi, et maakler kes lepingule alla kirjutas, ei tegele müügiga ise, vaid andis selle töö ühele firma maakleritest, kes ei ole lepingus kirjas. Kuna kahe kuu jooksul polnud toimunud mingit tegevust, võtsin ühendust lepingule alla kirjutanud maakleriga, kes mind informeeris, et pole tegelikult üldse selle firma töötaja ning ei oma maakleri litsentsi ning et ta ei tegele mu korteri müügiga üldse. Leping sätestab eksklusiivse esindusõiguse sellele maaklerile/firmale aastaks ajaks ning mul ei ole lepingu alusel õigust iseseisvalt samal ajal korterit muul viisil müüa. Lepingu alusel peaksin tasuma lepingu katkestuse tasu juhul kui sooviksin lepingut lõpetada enne tähtaja möödumist (leping on sõlmitud ühe aasta peale). Küsimus – kas eelkirjeldatu põhjal on see leping üldse seaduslik ning kas mul on kohustus jätkata selle kinnisvarafirmaga?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osundatud lepingut nägemata on keeruline anda ammendavat selgitust ja vastust teie küsimusele. Kui lepingu allkirjastanud isikul olid piisavad õigused (seaduslik esindaja või volitus) maaklerlepingu allkirjastamiseks, siis on leping kehtiv ja pooltele täitmiseks kohustuslik. Kuivõrd VÕS § 630 lg 1 (käsunduslepingust taganemine) säte on dispositiivne, siis võivad pooled kokku leppida ka teistsugustes tingimustes (nt lepingust taganemise korral sanktsioonid jms). Seega võib olemasolevate andmete pinnalt järeldada, et leping on kehtiv ja sanktsiooni nõudmine on õigustatud.