Lepinguõigus


Küsimus: Millal algab nõude aegumistähtaeg?28.06.2011

Tere!
Vastavalt töövõtulepingule kohustus Tellija tasuma arved 14 kalendripäeva jooksul teostatud tööde vastuvõtmise aktide allkirjastamisest. Teostatud tööd on võetud vastu osade kaupa: esimene osa võeti vastu 30.06.2008.a., arve on esitatud tellijale 30.06.2008.a., teine osa võeti vastu 31.07.2008.a., arve on esitatud 31.07.2008.a., viimane osa võeti vastu 31.08.2008.a., arve on esitatud 31.08.2008.a. Siiani arved ei ole tasutud. Millal algab aegumistähtaeg? 01.01.2009.a. või varem?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Nõue muutub sissenõutavaks alates ajahetkest, mil õigustatud isikul on õigus nõuda nõudele vastava kohustuse täitmist. Kui nõude sissenõutavus on seotud arve esitamisega, siis muutub nõue sissenõutavaks arve esitamisega. Kokkulepitud tasu maksmise nõude aegumistähtaeg algab selle aasta lõppemisest, mil nõue muutub sissenõutavaks. Kui nõue muutub sissenõutavaks arve esitamisega, algab nõude aegumistähtaeg selle kalendriaasta lõppemisest, mil õigustatud isik võib arve esitada. Seega algaks aegumistähtaeg 01.01.2009 kell 0.00 ja lõppeks 31.12.2011 kell 24.00.