Lepinguõigus


Küsimus: Kohtutäitur ja töötasu kandmine teise inimese arvele10.02.2011

Kui kannan oma töötasu kellegi teise arvele, kas kohtutäituril on õigus selle teise inimese konto "kallale ka minna".

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimusest ei nähtu, et millisel õiguslikul alusel töötasu teise isiku arvele kantakse. Iseenesest võib sissenõude pöörata võlgniku, mitte kolmanda isiku, kontole. Samas aga tuleb arvestada, et täitemenetluse seadustiku § 111 kohaselt saab sissenõude pöörata ka nõudele. Sissenõude pööramiseks nõudele arestib kohtutäitur nõude ja kohustab võlgniku suhtes kohustatud kolmandat isikut täitma kohustuse sissenõudja kasuks kohtutäiturile. Arestimisaktiga keelab kohtutäitur ka võlgnikul nõuet käsutada, eelkõige nõuet sisse nõuda. Seega töötasu ülekandmine teise isiku kontole ei aita, sest kohtutäituril on õigus isiku sissetulek (töötasu) samuti arestida (täitemenetluse seadustiku § 130) ning arestimisakt tehakse tööandja suhtes.