Lepinguõigus


Küsimus: Töövõtulepingu tähtaeg ja töötuskindlustus10.02.2011

Tere,
sõlmitud on töövõtuleping teatud töö tegemiseks (aruannete koostamiseks, mis võtab orienteeruvalt aega 5-6 kuud). Töö eest tasumine toimub kolmes osas vastavalt tehtud tööle. Mingit konkreetset tähtaega lepingus toodud pole, sest pole võimalik ette näha töö valmimise aega.
Kas tegemist on tähtajalise või tähtajatu töövõtulepinguga?
Kui tähtajalisega, siis mis on lepingu lõppemise kuupäevaks? Kui tähtajatuga, siis kuidas toimub hiljem selle lepingu lõpetamine, kui töö on tehtud? Kas see annab õiguse saada töötukassast töötuskindlustushüvitist?

Ette tänades,
Annely

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Töötuskindlustuse seaduse mõttes on muu hulgas kindlustatu töötaja ja võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav füüsiline isik, kui nad on maksnud töötuskindlustusmakseid seaduses sätestatud alustel ja korras, kuid selleks, et küsimustele vastata peaks tutvuma sõlmitud lepingu sisuga ning selles sätestatud kokkulepetega, samuti selgitama välja kõik faktilised asjaolud, mis on hetkel teadmata.