Lepinguõigus


Küsimus: Esindaja õigused11.07.2011

Eestist on ostetud auto, see on soomlase nimel, kuid esindaja on eestlane, mis õigused on Eestis sellel soomlasel seda autot tagasi nõuda ja kas esindajal on ka mingit võimu sellele autole?
Ette tänades

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Situatsioonikirjeldus on natuke ebaselge, mistõttu on täpse ja ammendava vastuse andmine komplitseeritud. Samas märgin aga, et esindaja pädevus sõltub soome kodaniku poolt antud volituste mahust. Seega kui on esindajale antud nn üldvolikiri laiade volitustega, saab esindaja teoreetiliselt ka sõiduki võõrandada või koormata. Samas saab volituse andja volitused alati tühistada (sh teavitades sellest ka ARK'd ja postitades vastava teate Ametlikes Teadaannetes) ning sellisel juhul on välistatud sõiduki edasine võõrandamine ja/või koormamine esindaja poolt. Kui esindaja hoolimata volituste puudumisest või lõppemisest sõidukit ei tagasta, on soome kodanikul õigus esitada vastav vara tagastamise või kahju hüvitamise nõue kohtule. Esindaja poolt sõiduki enda kasuks pööramise korral tuleb kõne alla ka KarS § 201 koosseis (omastamine).