Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas saada teada, kas olen ikka võlgu?08.07.2011

Probleem selline, et sain ootamatult kirja inkassofirmast. Helistasin ja sain teada, et 2000. aastast olla mul maksmata Eesti Telefonile. Küsimusi tekitas see, et juba 1998. aastal kolisin teise maakonda ning taotlesin ja sain omale telefoni. Siis ei öelnud keegi, et ma võlgu olen. Helistasin inkassosse tagasi, et selgust saada, et näha paberit, mille alusel mult seda nõutakse. Lubati saata, ootasin pea kaks nädalat ja helistasin uuesti. Vastati, et neil ei ole mulle midagi saata, et pean ikka ära maksma. Võtsin maksepikendust, et mõelda mida teha. Saaksin teada, et mille alusel - maksaksin ära. Aga siin on nii palju vasturääkivusi minu mäletamistele. Ja miks oodati 11 aastat, et võlg sisse nõuda. Palun aidake, mida teha.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui nõue muutus sissenõutavaks 2000.a. ning hagi seaduses sätestud tähtaja jooksul kohtusse esitatud, siis see nõue on aegunud. Kohus või muu vaidlust lahendav organ võtab nõude aegumist arvesse ainult kohustatud isiku taotlusel. Seega, kui esitatakse nõue teie vastu kohtusse, siis peaksite paluma kohaldada nõude suhtes aegumist ja seetõttu hagi rahuldamata jätmist. Aegumise vastuväite võite esitada inkassole juba praegu, et nad võiksid vastavat asjaolu arvesse võtta ning otsustada mitte pöörduda kohtu poole.