Lepinguõigus


Küsimus: Üürilepingu lõpetamisega kaasnenud probleemid21.07.2011

Tere,

Kolisin aprilli alguses koos oma lapse ning elukaaslasega 3-toalisse üürikorterisse. Tasusin kolmekordse üürisumma (maakleritasu, ettemaks ning tagatisraha).

Lepingus oli kolm punkti, mis nüüd aktuaalsed ja problemaatilised:
1) üüri ning kõrvalkulud tasume iga kuu 5. kuupäevaks;
2) omanik võib tulla korterisse, kui teatab sellest ette kolm päeva;
3) üheski punktis polnud mainitud midagi koduloomade kohta.

Probleemid üürileandjaga algasid juba järgmisel kuul, kui meilt nõuti kommunaalarvete tasumist 26. mail, arve tuli postkasti 16. mai. Kui viitasin asjaolule, et lepingus on kirjas, et tasumine toimub 5. kuupäeval, küsis üürileandja, et kust tema selle raha siis võtma peaks. Riskides kuu eelarve lõhkemisega tasusingi kommunaalarve.

Järgmine kuu rahale järele tulles, nägi korteriomanik, et meiega elab tema pinnal ka üks kass. Ja kuigi lemmikloomadest ei olnud lepingus sõnagi ning lepingut sõlmides selle kohta meilt ei küsitud, siis omanik nägi selles probleemi ning ütles, et kui soovime seal edasi elada, siis peame kas kassist loobuma või hakatakse iga kuu käima ning korteri olukorda kontrollima.

Otsustasime nende probleemide tõttu lõpetada üürilepingu ning teatasime sellest ettenähtud 30 kalendripäeva ette. Leping pidi lõppema 14. juulil. Kaks nädalat enne helistati minu töölt tulevale elukaaslasele ning öeldi, et kui me omanikku sisse ei lase, tuleb omanik koos politseinikuga. Omanik tahtvat kontrollida korteri olukorda ning võtta arved ning tuli ajal, mil kedagi üüripinnal ei viibinud, ukse taha. See tähendab, et lepingus juttu olnud kolmest päevast, mis meile ette pidi teatama, polnud juttugi ning ähvardati kohe politseiga.

Samal päeval saime siiski üürileandjaga kokku. Temaga oli kaasas ka keegi võõras naisterahvas, ning maakler, kes meie lepingut vahendas. Ka ilmnes, et maakler on üürileandja tuttav.

Lepingu lõpetamise päevaks, 14. juuliks, ilmus peale minu sinna veel üürileandja ning hoopis keegi teine maakler (samuti üürileandja tuttav). Nüüdseks on leping lõpetatud, kuid üürileandja ja maaklerid väidavad, et ilmselt tuleb mul vaatamata tagatisrahale veel mingid arved tasuda.

Kogu see segadus tekitas minus hoopis endal küsimusi:
1) kas juhul, kui omanike tuttavad maaklerid pole atesteeritud, kas pean nendega koostööd tegema?
2) kas omanikepoolsete lepingurikkumiste pärast ei oleks mul endal õigust mingile hüvitisele?
Kui leiate aega vastata ning muudki nõu anda olen äärmiselt tänulik!

Kõike head,
A

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Maaklerile tasumise kohustus saaks teil lepingu lõpetamisel tekkida juhul, kui teil on vastavasisuline kokkulepe fikseeritud maaklerlepingus. Kui korteri omanik kasutas maaklereid või kaasas neid üürilepingu lõpetamisele, siis on see omaniku kohustus. VÕS võimaldab nõuda kahju hüvitamist kui lepingupool rikub lepingust tulenevaid kohustusi või põhjustab oma tegevusega teisele lepingupoolele (st teile) kahju. Kahju nõudmiseks peate olema võimeline tõendama millised konkreetsed omaniku tegevused olid lepingu rikkumised ja milline on teile põhjustatud kahju. Kahju olemasolu ja põhjusliku seose tõendamiskoormis lasub teil, juhul kui ei ole üürilepingus kokkulepitud konkreetses kahjuhüvitises (mida reeglina ei ole).

Kirjeldatud asjaolude pinnalt ei näe ma hetkel võimalikke õiguslikke aluseid teie vastu täiendavate nõuete esitamiseks (va tasumata kõrvalkulud kui sellised kulud peaksid olema tasumata).