Lepinguõigus


Küsimus: Krundi ja maja kinkeleping, jagamine reaalosadeks27.07.2011

Tere!
Emal on maja ja maa, mille ta soovib kinkida oma kahele tütrele. Kas kinkelepinguga saab ja on otstarbekas jagada maja ja maa konkreetselt laste vahel selliselt, et üks laps saab esimese korruse ja teine laps teise korruse? Praegu on maja dokumentides nö üks tervik, kuigi on kaks eraldi "korterit", mida need samad lapsed kasutavad.
Või jääb peale kinkimist ikka kaasomand? Kuidas sel juhul toimuks tulevikus müügitehing, kui üks tütar soovib oma korrust (mõttelist osa?) müüa?
Kas notari juures määratud kingi väärtus mängib rolli ainult konkreetses kinketehingus või sõltub sellest numbrist ka mingid potentsiaalsed tulevikutehingud?
Ette tänades!

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Olemasolevat kinnisasja saab jagada mõttelisteks osadeks ja kaasomandisse. Kui on hoonel olemas eraldi sissepääsud ja hoonet ümbritsev maatükk on funktsionaalselt kahes osas kasutatav, siis võiks sõlmida kohe ka notariaalse kasutuskorra kokkuleppe ja kanda selle kinnistusraamatusse, millega saab üheselt määratleda kummagile tütrele jääva osa suuruse ja paiknemise. Kui on võimalik määratleda eraldiseisvad reaalosad, siis võiks kaaluda eraldi reaalosadena kinnisasjade moodustamise ja seejärel saaksite juba mõlemale tütrele kinkida iseseisva kinnisasja (korteriomandi), millise käsutamine ja kasutamine ei sõltu enam kaasomanikest.
Tulevikus toimuva tehingu korral on alati kaasomanikul ostueesõigus v.a. kui üks tütardest teise müümise korral ostueesõigusest loobub. Kinke väärtus määrab hetkel ainult notaritasude suuruse, kuivõrd pärandvara vastuvõtmine ei ole tulumaksuga maksustatav. Hilisemal võõrandamisel (kui ei ole elukoht) arvestatakse tulumaksu saadud tulu pealt sõltumata kinkelepingus määratud hinnast.

Soovitan ka lugeda eilses Postimehes ilmunud artiklit: http://www.tarbija24.ee/509942/kinkelepingu-solmimine-tuleks-hoolikalt-labi-moelda/