Lepinguõigus


Küsimus: Auto müüdud, aga ostja registris ümber ei vormistanud15.02.2011

Müüsime auto rumala peaga ainult müügilepinguga, mille koopiat meile endale ei jäänud. Ostja pani selle kohe uuesti müüki kallima hinnaga, aga ARK-s ümbervormistamist ei teinud. Kui ta nüüd seadusega ettenähtud korras ümbervormistamist ei tee, kas siis meil on ka mingeid õigusi või võimalusi, kuidas ennast kaitsta tulevaste võimalike probleemide eest? Kas meil on võimalik auto tagasi nõuda sama summa eest, mille eest müüsime? Tehing toimus 09.02.2010. Meil on õnneks teada ostja nimi ja isikukood, kellega tehing tehtud sai.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Võtke ostjaga ühendust, et saaksite ARK-is vajalikud andmed ümber vormistada. See peaks olema ka ostja huvi, sest tema poolt auto edasimüümisel kolmandale isikule võib neil ARKis ümberregistreerimisel takistusi tulla. Samuti küsige ostjalt vaidluste vältimiseks müügilepingu teine originaaleksemplar. Auto tagasinõudeõigust teil ei ole, kui olete lepingus kokku leppinud auto võõrandamises ja omandiõiguse üleminekus ning olete ka auto valduse ostjale üle andnud.