Lepinguõigus


Küsimus: Mida teha, kui abikaasa on ilma minu loata garaaži välja üürinud?29.07.2011

Abikaasadele ühisvarana kuuluva eramu garaaži on üks abikaasa väidetavalt rentinud oma osaühingule laoks ja takistab teisel abikaasal seda kasutamast. Teine abikaasa ühtegi lepingut pole näinud ega alla kirjutanud. Kas ühe abikaasa osaühingul on suuremad õigused ja ta võib kasutada garaaži või sulgeda seda, kokku leppimata teise abikaasaga? Kas peaks olema kirjalik leping OÜ ja teise abikaasa vahel? Kas eramu müügi korral läheb rendileping ostjale edasi?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed (AÕS § 71 lg 1). Kaasomanikud kasutavad ja valdavad ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt (AÕS § 72 lg 1). Teie abikaasal kui kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teie kui kaasomaniku kaaskasutust (AÕS § 72 lg 3). Eelnimetatud õiguse rikkumise korral on õigus nõuda rikkumise lõpetamist (sh esitada vastavasisuline hagiavaldus kohtule).

Kinnisasja võõrandamise korral lähevad üürilepingust tulenevad õigused ja kohustused üle asja omandajale (VÕS § 291 lg 1).