Lepinguõigus


Küsimus: Korteri üürilepingu lõppemisel remondirahade tagasimaksmine04.08.2011

Tere!
Minu ema elab ettevõttele kuuluvas korteris ja maksab üüri ja remondikulusid vastavalt nõudele. Samas pole selles korteris tema raha eest kunagi midagi tehtud. Kui nüüd mu ema tahab välja kolida sellest kotrerist ja lõpetab üürilepingu, kas tal on mingit õigust tagasi nõuda nende aastate jooksul makstud remondirahad? Korteri üürilepingus seisab, et neid remondikulusid kasutatakse korteri korrashoidmiseks aga seni pole seda tehtud.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui üürilepingus on tõesti ette nähtud, et raha on mõeldud konkreetse üüritava korteri remondi tegemiseks ning remonti pole reaalselt teostatud, siis printsiibis võib olla tegemist alusetu rikastumisega ning seda peaks olema võimalik tagasi nõuda. Seda muidugi juhul, kui pooled mõistsid seda sätet lepingu sõlmimisel selliselt, sest siin võib tekkida küsimus poolte tegelikust tahtest lepingu sõlmimisel ja selle sätte sõnastamisel ehk kas see raha on näiteks mõeldud hoopiski korteri sanitaarremondiks pärast üürniku lahkumist korterist, et saaks uuele üürnikule pinna üle anda? Seda on aga raske hetkel hinnata. Märgin, et alusetu rikastumise nõue üldpõhimõtte alusel aegub 3 aasta jooksul ajast mil isik sai või pidi teada saama alusetust rikastumisest.