Lepinguõigus


Küsimus: Kinkelepingu vormistamine ja sellega kaasnevad kulud08.08.2011

Isa tahab pojale kinkida maad ja talumaja. Mis tasud üldse sellise tehingu juurde käivad? Kui suured on sellisel juhul notari tasud või riigilõiv?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Notari tasu ja riigilõivu suurus sõltub tehinguväärtusest, et milline on võõrandatava asja hind. Kui tehinguväärtus on teada, siis notari tasu seadus ja riigilõivuseadus sätestavad konkreetsed maksmisele kuuluvad summad. Riigilõivuseadus näeb ette, et kui kinnistu omandajaks on kinnistusraamatusse kantud omaniku alaneja sugulane, tasutakse kinnistu uue omaniku kohta kande tegemise eest riigilõivu 50 protsenti seaduses sätestatud täismäärast. Seega sugulastevaheline tehing on veidi soodsam. Lisaks sellele lisanduvad väiksemad kulud tehingudokumendist koopiate tegemiseks jne. Soovitan Teil pöörduda notaribüroo poole, kellele andke teada soovitava tehingu andmed (sh. tehinguväärtus) ning paluge kalkulatsiooni, milliseks kujunevad täpsemalt tehinguga seotud kulud, et teaksite neid arvesse võtta.