Lepinguõigus


Küsimus: Lepinguline klient ja maksja eri isikud15.08.2011

1. Klient sõlmis konkreetse kommunaalteenuse ostmise lepingu, sama teenuse tasumise lepingu sõlmis kolmas isik.
Kas kliendi surma korral saab võimaliku enammakstud summa tagasi maksja või kliendi pärija?
2. Näide: Abielupaar lahus, suhted väga keerulised, mehe nimel leping, naise nimel otsekorraldusleping. Naine/maksja ühel päeval otsustab, et soovib viimase paari kuu makstud summasid tagasi saada, teades, et mees/klient jääb seega teenuse kasutamise eest võlglaseks.
Kas naisel/maksjal on juriidiliselt õigus oma raha tagasi nõuda?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui on sõlmitud otsekorraldusleping, siis makstud summasid teenuse osutajalt tagasi nõuda ei saa, välja arvatud enammakstud summa, mida teenuse osutajal polnud maksmise hetkel õigust nõuda. Naise poolt mehe eest makstud tasude tagasinõudeõigus mehe vastu sõltub naise ja mehe vahel kokkulepitust ehk nendevahelisest õigussuhtest, kuid selle sisu on teadmata. Kui naine on tasunud mehe eest teenustasusid, kuigi ei olnud selleks kohustatud, siis tuleks pöörduda nõudega mehe või siis tema pärijate, kui mees on surnud, poole rahalise nõudega.