Lepinguõigus


Küsimus: Ehitaja ei pea kinni kokkuleppest17.08.2011

Tere
Sai sõlmitud firmaga leping, et katuse paigaldamisega alustatakse 08.08.2011. Omanik elab välismaal ja võttis selleks puhuks puhkuse. Nüüd teatas 08.08 firma, et tulevad kas 10.08 või 11.08. Ka need tähtajad möödusid ja uus tähtaeg, et töödega alustatakse 16.08. 50% tööde maksumusest on firmale üle kantud. Leping on sõlmitud märtsis 2011.
Küsimus seisneb selles, kas firma võib venitada töödega lõpmatuseni või mida peaks tellija edasi tegema?

Lugupidamisega U

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Arvestades käesoleva kaasuse asjaolusid (omanik elab välismaal ja võttis selleks puhuks puhkuse), võib öelda, et esineb VÕS § 116 lg 2 p 2 alus lepingu üles ütlemiseks, kuivõrd on rikutud kohustust, mille täpne järgimine oli tellija huvi püsimise eelduseks lepingu sõlmimisele. Samas tuleks anda töövõtjale mõistlik täiendav tähtaeg (VÕS § 114) ja kui töövõtja töödega antud tähtajal ei alusta, siis leping üles öelda. Lepingu ülesütlemise korral kohustub töövõtja tagastama ettemaksuna saadud 50% tööde maksumusest.