Lepinguõigus


Küsimus: Kas korteri ostutehingu saab tagasi keerata?18.08.2011

Tere.
Ostsin eelmise aasta novembris korteri. Notari juures käisime novembris, kuid sisse saime kolida alles detsembri lõpus. Nüüd selguvad riburada igasugu asjad, millest eelmine omanik ei rääkinud ja mida varjas, kuigi küsisime selle kohta (joodikud naabrid, kes terroriseerivad meid, ei lase tuppa minna rahulikult), kohutav liiklusmüra akende all, suvel ei ole võimalik aknaid lahti hoida, jne. Tunnen, et olen saanud petta. Kas mul on veel võimalus ostust taganeda? Olen kuulnud, et müümise korral pean maksma nn. "trahvi" (ma ei müü kasu saamise eesmärgil, vaid et ei ole võimalik rahulikult elada). Kas see on nii?
Selles korteris elab minu poeg, ta on sinna sisse kirjutatud, kuid korter on minu nimel. Ise elan maal. Kuidas oleks kõige õigem toimida? Tänan ette vastuse eest.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Teie poolt kirjeldatud asjaolud pole otseselt seotud Teile müüdud korteriomandiga, kui Te müügilepingus just eraldi kokku ei leppinud, et lepingu oluliseks tingimuseks on ka vaiksed naabrid ning teelt tuleva müra puudumine. Neid asjaolusid oleks saanud ka kontrollida enne tehingu tegemist naabrite külastamise ja liiklustihedal ajal korteris viibimisega. Tõenäoliselt ei oleks esitatud asjaoludel müügilepingust taganemine kehtiv ning oleks ülemäära koormav müüjale.
Korteriomanike, kes teisi oluliselt häirivad, kohta on regulatsioon korteriomandiseaduse § 14 lg 1, mis sätestab, et kui korteriomanik on korduvalt rikkunud teise korteriomaniku suhtes oma kohustusi ja kui korteriomanikud ei pea tema ühisusse kuulumist enam võimalikuks, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi võõrandab. Võõrandamisnõude võib esitada, kui korteriomanik näiteks häirib oma tegevusega oluliselt teiste korteriomandite kasutamist. Sellise nõude esitamise üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel. Kui kohustust rikkunud korteriomanik omandit ei võõranda, otsustab võõrandamise kohus vähemalt ühe korteriomaniku hagi või kaasomandi eseme valitseja (edaspidi valitseja) hagi alusel. Otsust tehes lähtub kohus võõrandamisnõude aluseks olevatest asjaoludest. On ilmne, et selline protsess on keeruline ning selle tulemus on ette teadmata, sest on teadmata kuivõrd kohus nõustub korterit võõrandada soovivate isikute seisukohtade ning kohtule esitatavate tõenditega.
Küsimusest ei nähtu, mida mõtlete termini "trahv" all. Kui Te mõtlete tulumaksu tasumist, siis tulumaksuga ei maksustata kinnisasja võõrandamisest saadud kasu, kui korteriomandi esemeks on eluruum, mida maksumaksja kuni võõrandamiseni kasutas oma elukohana. Seda maksuvabastust ei rakendata rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul.