Lepinguõigus


Küsimus: Kas tee-ehitajad võivad lubamatult eramaal toimetada?18.08.2011

Meie eramaa piirdub riigimaanteega. Sealt kulgeb külatee maanteele. Maanteeamet hakkas ehitama bussitaskuid ja ehitamise käigus sulges liiklusohutust silmas pidades külatee, kuigi meie sellega ei nõustunud, kuna seda mööda oli ohutumalt võimalik minna käsikäruga üle maantee põllule. Lubati jätta kärulaiune tee, kuid ei jäetud, samuti tööde käigus sõidavad suured autod ja traktorid meie eramaal, tehes sinna suuri poriroopaid. Kas arendajal on õigus toimida eramaal oma äranägemise järgi või on ka mingi seadus sellise tegevuse takistamiseks?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal, mis on omaniku poolt piiratud või tähistatud, ei või teised isikud omaniku loata viibida, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval piiramata ja tähistamata kinnisasjal ei või teised isikud omaniku loata viibida päikeseloojangust päikesetõusuni, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Asjaõigusseaduse § 147 sätestab, et kui ehitada või ehitist parandada saab ainult nii, et üle selle kinnisasja tuleb vedada või sellele asetada ehitusmaterjali või kinnisasjast üle käia või sõita, peab naaberkinnisasja omanik seda lubama, kui see on hädavajalik, tingimusel, et temale tagatakse kahju hüvitamine. See aga on faktiliste asjaolude küsimus. Sõidukitega eramaale kahju tekitamine ei ole lubatud ning kahju tekitaja peab kahju hüvitama või siis endise olukorra taastama.