Lepinguõigus


Küsimus: Soovin tütrele kinkida raha, kuidas seda vormistada?23.08.2011

Tahaksin maja müügist saadud raha kinkida tütrele, et tema saaks osta korteri.
Kuidas saab vormistada kinkelepingut ja kui palju see maksab?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kinkelepingu raha kinkimiseks võib sõlmida lihtkirjalikus vormis, kuivõrd seadus ei nõua raha kinkimiseks notariaalset vormi. Lepingus saab sätestada poolte õigused ja kohustused. Sellisel juhul ei kaasne lepinguga kulusid.

Kui on soov siiski sõlmida leping notariaalses vormis, siis notari tasu ja riigilõivu suurus sõltub tehinguväärtusest, et milline on kingitava asja hind ehk antud juhul kingitava summa suurus. Kui tehinguväärtus on teada, siis notari tasu seadus ja riigilõivuseadus sätestavad konkreetsed maksmisele kuuluvad summad. Sellisel juhul soovitan Teil pöörduda notaribüroo poole, kellele andke teada soovitava tehingu andmed (sh. tehinguväärtus) ning paluge kalkulatsiooni, milliseks kujunevad täpsemalt tehinguga seotud kulud, et teaksite neid arvesse võtta.