Lepinguõigus


Küsimus: Võlanõude aegumine25.08.2011

Tere!
2005. aastal esitas inkassofirma nõude võlgnevuse tasumiseks. Viimase osamakse tegin mais 2006. Võlgnevuse jäägi osas tekkis segadus kuna inkassofirma andmebaas ei kajastanud kõiki minu makseid. Suvel 2006 jõudsime telefoni teel kokkuleppele, et võlgnevus on tasutud.
Augustis 2011 saatis inkassofirma meeldetuletuse, et ma ei ole tasunud kogu võlgnevust ning võlgnen neile veel ca 70 eurot.
Kas antud nõue on aegunud või mitte? Makseraskused tekkisid õnnetusest tuleneva tervisehäire tõttu mille tulemusena olin üle poole aasta töövõimetu.
Teie vastust ootama jäädes.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimusest ei nähtu, et millisest õigussuhtest võlgnevus tulenes. Kui tegemist on tehingust, kahju õigusvastasest tekitamisest või alusetust rikastumisest tulenev nõue, siis üldprintsiibina neist tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat, millisel juhul peaks olema nõue aegunud.