Lepinguõigus


Küsimus: Naabriga ühiselt enampakkumisel maa ostmine31.08.2011

Tere!
Enampakkumisel on maatükk, mida me soovime naabriga koos osta, et siis jagada mõlema vahel ära. Kas meil on mõttekas teha ühispakkumine või peaks lihtsalt üks naabritest osalema? Mis toimingud järgnevad, kui koos teha pakkumine ja mis, kui üks osaleb?
Kumb variant on juriidiliselt lihtsam, ajakulu vähem nõudvam ning rahaliselt säästvam?
Lugupidamisega
J

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui pakkumise tingimused võimaldavad teha ühispakkumise, siis on pakkumise ja omandi vormistamise osas kahtlemata mõistlikum ja soodsam teha ühispakkumine, kui eesmärk on kinnistu omandada kahe peale ja koos majandamiseks või hilisemaks jagamiseks.

Eraldi osalemise korral järgneks kinnistu mõttelise osa müük, millega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv), samuti risk, et üks pooltest ei pea esialgsest kokkuleppest kinni.

Kui soetatakse kohe kaasomandisse, siis toimub hiljem jagamine juba kaasomanike vahel vastavalt kaasomanike kokkuleppele.