Lepinguõigus


Küsimus: Sugulasele kasutada antud arvuti müüdi minu nõusolekuta31.08.2011

Tere.
Küsin murega, kas saan midagi ette võtta olukorras kus sugulane palus minult arvutit ja lubas maksta palgapäeval teatud summa arvuti eest aga hiljem selgus, et ta müüs selle arvuti maha ilma minu nõusolekuta ja nüüd ei saa enam raha ka kätte tema käest kuidagi. Kas annab midagi üldse teha sellises olukorras või tulebki leppida mul sellise olukorraga, kus olen ilma nii arvutist kui rahast?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Situatsioon mõneti keeruline, kuivõrd ilmselt puudub poolte vahel nt kirjavahetus või muud objektiivsed tõendid, millele tuginedes saaksite väita, et arvuti müüdi, mitte ei kingitud sugulasele.

Soovitaksin proovida pidada sugulasega e-maili teel kirjavahetust, et selgitada arvuti üleandmisega seotud asjaolusid ehk fikseerida võimalusel kirjalikult poolte tegelik tahe - arvuti müük, mitte kinge ja seejärel, kui sugulane on midagi on vastanud, mis annaks võimaluse tõendada müügikokkulepet, siis saaks liikuda nõudega edasi.

Kui müügikokkulepet tõendavad objektiivsed asjaolud puuduvad, on tegemist nn sõna-sõna vastu olukorraga ja väga keeruline on tõendada, et tegemist oli müügi mitte kinkega.