Lepinguõigus


Küsimus: Majaosa müük, kuidas takistada naabri poolt valeinfo levitamist09.09.2011

Palun nõu, kuidas toimida naabri suhtes (omab majast 1/4), kes takistab müüki valeinfo edastamisega potentsiaalsetele ostjatele?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Antud juhul võib kaaluda VÕS § 1047 lg 2 alusel hagiavalduse esitamist naabri vastu, kui on võimalik tõendada, et isik esitab tahtlikult avalikkusele ebaõigeid andmeid, milliste andmete avaldamise tulemusena saate teie majanduslikku kahju.

Esmalt soovitaksin talle teatada, et kui teie õiguste rikkumist ei lõpetata, siis te esitate vastava hagiavalduse, nõuate tegevuse lõpetamist ja kahju hüvitamist. Eelteate esitamine on oluline, et oleks isikule võimaldatud täiendav tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks ning samuti võib teade isikut distsiplineerida ja saab vältida kohtumenetlust. Oluline on antud juhul tõendite kogumine - võimaliku kohtumenetluse puhul on teil vaja tõendada, et naaber tõepoolest ebaõigeid andmeid avaldas. Paljasõnalised väited ei ole piisavaks hagimenetluse aluseks ning sellisel juhul võib kohtumenetlus tuua teile asjatuid lisakulusid ka naabri menetluskulude näol.