Lepinguõigus


Küsimus: Võlgnevus tasutud, kuid inkasso ikka venitab ja susserdab13.09.2011

Tere,

Lõpetasin kaabeltelevisiooni operaatoriga lepingu. Et leping lõpetatud saaks, saadeti lõpp-arve, unustasin selle maksta ja sealt rohkem ei teavitatud, et maksmata, oleksin ära maksnud kohe. Kuid paar kuud hiljem tuli juba teade inkassofirmalt, et olen võlgu sellise summa ja kuna tv-operaator on teinud kulutusi nii palju, siis kokku pean tasuma veel sellise summa. Sai tv-operaatoriga ühendust võetud ja sai see summa ära makstud, mis algselt võlgu olime, ehk siis see summa, mis oli lõpp-arvel. Leping lõpetati ja tv-operaatori poolt oli kõik korras, mingeid pretensioone neil enam ei olnud. Möödus võib olla nädal ja tuli inkassolt uus võlateade. Uurisime tv-operaatorilt ja nemad ütlesid, et nendega kõik korras. Helistasin siis inkassosse, sealt taheti maksekorraldust näha, saatsime selle e-kirjaga. Mingit vastukaja ei tulnud. Nädal hiljem helistasime ise ja uurisime, kas nad on üldse kätte saanud maksekorralduse. Sealt saime vastuseks, et ei tea, vist on, et lubasid teada anda kui kõik korras või kui mingi probleem veel on. Nüüd siis kuu aega hiljem helistati ja öeldi et teil ikka veel võlg.

Kas inkassol on õigus midagi nõuda, kui minu kohustused tv-operaatoti ees on kõik täidetud. Operaatoril mingeid pretensioone ei ole.

Lugupidamisega,
L

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui inkasso pöördub uuesti teie poole, siis paluge inkasso esindajal täpsustada, millisel õiguslikul alusel neil on nõue teie vastu ja millest nõue koosneb. Kuivõrd teil on võlgnevused kaabeltelevisiooniteenuse osutaja ees likvideeritud ning neil teie vastu pretensioone ja/või nõudeid ei ole, siis jääb hetkel ebaselgeks mida inkasso veel sisse nõuda soovib. Tegemist võib olla sissenõudmiskulude hüvitamise nõudega, kuid kuna teie olete kaabeltelevisiooniteenuse osutajale oma võlgnevuse tasunud ning teie vastu pretensioone ei ole, siis peaks inkasso esitama teenustasunõude oma kliendi (ehk kaabeltelevisiooniteenuse osutaja) vastu.