Lepinguõigus


Küsimus: Kaasomandis oleva vara kasutamine ja müük14.09.2011

Tere. Ostsime abikaasaga korteri, mõlemad on ostulepingus märgitud 1/2 omanikuna. Nüüd soovin abikaasast lahku kolida ja osta oma elamispinda. Kuna puudub sissemakse võimalus, palusin talt luba olmasolevale korterile hüpoteegi seadmiseks, mis võimaldaks mul endale korter osta täiendava tagatise olamsolul ilma sissemakseta. Abikaasa keeldub. Samuti keeldub ta korteri müügist või minu osa väljamaksmisest. Nüüd olen seisus, kus mul on küll reaalselt pool korterit, kuid mida ma kuidagi kasutada ei saa. Kas mul on mingi võimalus siiski nõuda enda osa väljamaksmist või korteri müüki panemist või hüpoteegi seadmist? Lihtsalt suvalisele inimesele ma ju poolt korterit müüa ei saa, sest selge, et keegi ei ostaks poolt korterit, kus veel üks inimene sees elab... Millised on minu õigused ja võimalused antud olukorras?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui korter on ostetud abielu ajal ja abieluvaralepingut ei ole sõlmitud, siis tegemist on ühisvaraga ning tehinguid saab teha teise poole nõusolekul, kui kokku pole lepitud teisiti. Teil on õigus nõuda ühisvara jagamist ja seeläbi temalt Teie osa hüvitamist rahas, kui tema soovib korteri endale jätta. Juhul, kui ta ei nõustu ühisvara jagama poolte kokkuleppel, siis tuleb pöörduda varaühisuse lõpetamise ja ühisvara jagamise nõudega kohtusse.
Varaühisuse lõppedes jagavad abikaasad ühisvara omavahel. Abikaasa võib esitada ühisvara jagamise taotluse kohtule juba koos abielu lahutamise hagiga või koos varaühisuse lõpetamise hagiga. Ühisvara jagatakse abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades, kui ei ole kokku lepitud teisiti.