Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas nõuda sisse võlga võlakirjade alusel?20.09.2011

Tere,
Mul keeruline situatsioon. Inimene võttis teise isiku isikukoodiga sms laene. Isik, kes laenu võttis, kirjutas oma käega võlakirjad, kus tunnistab, et võttis teise inimesena esinedes laenud. Need ei ole notariaalselt kinnitatud vaid vabakäe tekstiga kirjutatud. Tegemist on 4-5 aastat vana looga. Isik, kes laene võttis, on maksnud tagasi vaid 1/5 summast. Kuid kuna tegemist on suure summaga siis oleksin huvitatud oma raha tagasi saamisest. Kogu loo teeb keeruliseks see, et isik, kelle nimel laenud võeti on minu eks-elukaaslane, kes ei ole siiani suutnud laenud võtnud "sõbra" käest saada ühtegi adekvaatset vastust millal laenud tagasi makstakse. Loomulikult on kõik võlad tegelikult likvideeritud ja kahjuks enamjaolt minu säästudest. Ja lugu nii, et inimene kellele "külma tehti" ei ole aldis asju ajama. Minul aga tekkis küsimus, kas mul on kuidagi võimalik oma raha siiski tagasi saada. Kas mul on õigus võtta oma eks-elukaaslaselt volikiri, et tohin tema nimel nõuda võlad sisse inkassofirmalt? Kas mul on lootust veel oma raha näha?
Oleksin väga tänulik vastuse eest.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui Teie eks-elukaaslasel on nõue enda sõbra vastu, siis võib ta vastavad nõuded loovutada Teile nõude loovutamise lepingu alusel ning saate nõuda võla tasumist endale. Pole mõistlik võtta volikirja ja nõuda raha tasumist eks-elukaaslasele, kui võlg tasuti tegelikult Teie poolt. Lisaks sellele ei annaks vastav volikiri Teile õigust esindada eks-elukaaslast kohtus ning teadmata oleks ka see, et kas eks-elukaaslane positiivse tulemuse korral raha ka Teile maksaks. Küsimuses ei ole välja toodud, et kuidas on fikseeritud Teie poolt võlgade tasumine ehk et kas vormistasite selle laenuna või muu õigussuhtena? Kui maksite raha eks-elukaaslasele, siis võiksite nõuda temalt Teie poolt makstud raha tagastamist. Siinkohal märgin, et kui tegemist on 4-5 aasta vanuse nõudega, siis on küsimus, et millal nõue muutus sissenõutavaks. Teisisõnu kerkib üles nõude aegumise teema, mis üldprintsiibina on tehingute ja alusetu rikastumise korral 3 aastat. Juhul, kui asja kohtuväliselt lahendada ei ole võimalik, siis annab kohus hinnangu omakäelistele võlakirjadele ning poolte õigussuhetele. Märgin, et aegumist võtab kohus arvesse üksnes kohustatud isiku taotlusel ning kui nõue on aegunud ja kohustatud isik taotluse aegumise kohaldamiseks kohtule esitab, siis kohus jätab hagi rahuldamata.