Lepinguõigus


Küsimus: Liisingfirma ühepoolne lepingu muutmine17.02.2011

Liisingfirma vahetas kindlustuspartnerit, mille käigus muutus liisinguvõtja kohustuslik kaskokindlustuse summa poole võrra. Leping näeb ette, et kaskokindlustus on liisingfirma poolt ning kindlustusandjateks võivad olla kindlusfirmad A, B või C (C-ga oli seni ka minu leping seotud). 2010 novembrist muutusid arve summad kaskokindlustuse osas poole kallimaks. Järelpärimisel selgus liisingfirmast: "seoses sellega, et meil muutus kindlustusalal koostööpartner, tegi uue kindlustusperioodi pikenduse Teile kindlustusfirma D (leping nägi ette eelnevalt märgitud kindlustusfirmasid - A, B, C). Probleem seisneb selles, et kindlustusfirma D ei suuda pakkuda varasemaga võrdväärset kaskokindlustust.
Kas liisingfirmal on õigus ühepoolselt muuta lepingut?
Kui ma sooviksin ise lepingut teha varasema kindlustuspartneriga (C), siis peaksin maksma lepingu muutmise eest trahvi (5000 EEK)?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Liisinguandja ei või muuta ühepoolselt lepingut, kui lepingus pole kokku lepitud teisiti. Kui on ära määratletud, milliseid kaskokindlustust pakkuvaid kindlustusandjaid võib liisinguandja kasutada, siis peab nende muutumisel ja uue kaskokindlustuse lepingu sõlmimisel liisinguandja heas usus andma liisinguvõtjale võimaluse valida, et kellega tuleks leping sõlmida ning liisinguvõtja seisukohta arvesse võtma. Vastasel juhul võib liisinguandja valida alati ju kõige kallima kaskokindlustuse, mis ei ole liisinguvõtja huvides. Kui soovite ise sõlmida C-ga kaskokindlustust, siis seda peaks aktsepteerima ka liisinguandja. Leppetrahvi kohustuse tekkimist ei ole võimalik kommenteerida, sest selleks on vajalik analüüsida lepingut ning leppetrahvi aluseid. Märgin, et lepingu täitmisel tuleb lähtuda hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest ning tuleb arvestada üksteise erinevate huvidega.