Lepinguõigus


Küsimus: Kas 10 a. vanusest kinkelepingust saab taganeda, kui kingisaaja viskab kinkija majast välja mis on selge tänamatus?05.05.2017

Minu vend kinkis oma talu naisele ja lepingus on kirjas, et vennal on seeselamise õigus kuni surmani. Nüüd on naine teda 2 korda välja visanud ja toonud majja uue mehe. Kas vennal on veel õigus kinkelepingust taganeda? Kui on, siis kuidas neid asju ajada. Kas 1 aasta on esimesest väljaviskamisest või viimasest? Lepingu sõlmimisest on möödas 10 aastat.

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Võlaõigusseaduse (VÕS) § 270 järgi kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest. Seega ei arvestata tähtaega alates kinkelepingu sõlmimisest.
Kinkelepingust taganemiseks piisab lihtkirjalikust taganemisavaldusest. Soovitatav on aga saata vastava avalduse nii (nt tähitud kirjaga või allkirja vastu, tunnistajatega), et oleks hilisema vaidluse korral taganemise fakti (avalduse kättesaamise) ning selle õigeaegsust ja kehtivust lihtsam tõendada.