Lepinguõigus


Küsimus: Üürilepingu sõlmimisega seotud segadus23.09.2011

Tere
Soovisin üürida kahetoalist korterit väikelinnast veidi eemal (olen üksikema väikese lapsega). Leidsin ühe korteri ja käisime seda vaatamas. Sai suusõnaliselt öeldud OK, sobib. Tehti leping kirjavigadega (minu lepingu eksemplaril lõpptähtajaks sama päev, mil see sai sõlmitud (19/09/2011) ja nende lepingu peal lõpptähtajaks 19/09/2012.
Ma aga loobusin sellest korterist samal päeval, kuna mu laps on allergiline ja me ei saa sinna elama minna. Nüüd on asi nii, et minult nõutakse ühe kuu makset (üür ette), trahvisummat (150€) ja käesoleva kuu elektri ja ühistu arvet. Ma ei ole seal korteris isegi ühte päeva sees elanud, kuna andsin veidi peale (ligadi-logadi) sõlmimist teada, et ei saa sinna siiski minna (kõik see toimus samal päeval).

Palun andke mulle abi,
Õnnetu korteriotsija
E

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Lepingu tõlgendamisel tuleb lisaks kirjalikule vormile lähtuda ka poolte tegelikust tahtest (VÕS § 29), st et vigane kuupäev lepingul ei muuda tingimata poolte tahet tähtajalise üürilepingu mittesõlmimiseks. Seega tuleb teie kohustuste hindamisel lähtuda üürilepingus kokkulepitust - kas oli kokkulepitud trahv, kas õigus nõuda elektri ja ühistuarvete tasumist, kui üüripinda ei kasutata, samuti kas oli kohustus ette maksta üüritasu jne. Kui sellised kokkulepped puudusid, on nõue alusetu. Vastupidisel juhul kahjuks põhjendatud.

Kuivõrd kõiki asjaolusid ei tea, siis on keeruline hinnata, kas ja millises ulatuses võiks olla põhjendatud vastunõude esitamine (korteri tingimused, mittevastavus lepingule vms).