Lepinguõigus


Küsimus: Haldusleping lõppenud, kuid haldamine jätkub18.02.2011

Kuidas toimida, kui korteriühistu haldamiseks valitud haldusfirma haldamistähtaeg on möödas (13.10.2009.a. valis KÜ üldkoosolek elamut haldama haldusfirma kuni 2010.a. lõpuni).
Kuid nüüd on juba veebruar 2011.a. ja uut üldkoosolekut pole toimunud ja uut haldusfirmat pole valitud.
Kas peame praegusele haldusfirmale arveid maksma?
Millised on meie riskid, kui maksame haldusfirmale, kellel ei ole juriidilist alust maja hallata?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui vana haldaja on jätkanud haldamist ning ta on haldamiseks vajalikke teenuseid nõuetekohaselt osutanud ja teenused on korteriühistu ning selle liikmete poolt vastu võetud, siis tuleb nende eest tasuda kokkulepitud tingimustel. Samas aga on vajalik kiiresti kokku kutsuda korteriühistu erakorraline üldkoosolek, kes siis kinnitaks vana haldaja jätkamist või otsustaks uue haldaja valimise ning edasised toimingud, et vältida ebaselget olukorda. Printsiibis peaks korteriühistu maja haldama, kui leping on lõppenud, välja arvatud juhul, kui ühistu liikmed on sisuliselt nõustunud vana haldaja jätkamisega. Põhiküsimus riskide mõttes on selles, et kas teie poolt haldajale makstav raha jõuab edasi reaalse teenuse osutajani (nt. soojusvõrguni, vee-ettevõtjani) või mitte. See aga ei sõltu sellest, kas leping on lõppenud või mitte, vaid haldusteenust pakkuva isiku tegevusest.