Lepinguõigus


Küsimus: Intress ei tohi põhisummast suurem olla23.09.2011

Intress ei tohi põhisummast suurem olla. Kas see kehtib ka vanematele lepingutele nagu aastast 2006? Üks vana võlg mille põhisumma umbes 5 tuhat eurot ja intresse 17 tuhat.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Selleks, et küsimusele täpsemalt vastata, oleks vaja tutvuda lepinguga ning faktiliste asjaoludega. Muuhulgas oleks vaja teada, millise krediidilepinguga on täpsemalt tegemist ning millistel tingimustel krediidi tagastamine kokku lepiti. Tarbijakrediidilepingul on piiranguid rohkem ning tarbijakrediidilepingu puhul ei ole võimalik kokku leppida seaduses sätestatust teisiti. Kui ei ole tegemist tarbijakrediidilepinguga, siis said pooled ka seaduses sätestatust teistsuguseid kokkuleppeid sõlmida ning sellest sõltuks ka vastus küsimusele.