Lepinguõigus


Küsimus: Mis etteteatamisajaga võib lõpetada möbleeritud korteri üürilepingu?27.09.2011

Andsin üürile korteri koos mööbliga. Üürileping on muutunud tähtajatuks. Tahan lepingu üles öelda.
Kuna üürile oli antud korter koos mööbliga, siis arvan, et võin lepingu üles öelda VÕS 312 lg 2 alusel (möbleeritud tuba). Kas mul on õigus?

Saan aru nii et eluruum on ruum ilma mööblita, aga kui on antud üürile korter koos mööbliga siis see on möbleeritud ruum.

Lugupidamisega
S

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

VÕS kommentaaride selgitused on kohati mitmeti mõistetavad, kuid lähtudes grammatilisest ja süsteemsest tõlgendamisest st võrreldes VÕS erinevate sätete sõnastusi olen käesoleval juhul pigem seisukohal, et te peate üürilepingu ülesütlemisel lähtuma VÕS § 312 lg 1 sätestatust.