Lepinguõigus


Küsimus: Kas selline üürleping on seaduspärane, et see pikeneb kogu aeg kuu võrra?29.08.2017

tere.
Sõlmisime korteriomanikuga tähtajalise lepingu kuuks ajaks. Lepingus on põhimõtteliselt ainus punkt, et maksan raha kindlaks päevaks ära ja siis omanik pikendab lepingut jälle kuuks ajaks jne. Praeguseks olen sedasi juba poolteist aastat korteris elanud. Nüüd aga juhtus siin avarii, ülemisel naabril oli uputus ja ka meie korter sai kannatada. Tapeedid ja põrand rikutud. Kui ma üritasin korteriomanikuga kokkulepet saada, et teha siin korteris väike sanitaarremont, mida pole siin nagunii juba 20 aastat tehtud, ütles tema, et pole vaja ja liimime lihtsalt tapeedi kinni ja ongi korras. Minu jutu peale, et lasta ka üürihinda alla kuna tingimused pole ju enam need mis olid alguses, kõik ju hallitab ja haiseb, ütles tema, et ok sa ei taha siin enam elada, ma siis ei pikenda lepingut, anna võtmed ja nägemist. Küsiksin siis, et kas selline leping on üldse seaduspärane ja kas omanikul ikka on õigus nõuda minult nii kiiret korteri vabastamist.

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Lepinguga tutvumata on raske olukorda õigesti hinnata. Lähtun üksnes teie ise toodud sõnadest.
Üldiselt pooled on vabad leppida kokku nii nagu nad ise seda tahavad, kui kokkulepe ei ole seadusega vastuolus. Samas, kui selline vaidlus läheks kohtusse, siis sellise üürilepingu tõlgendamisel võiks kohus asuda pigem seisukohale, et tegemist on tähtajatu üürilepinguga. Tähtajaline üürileping lõpeb kindla tähtaja saabumisega. Teie toodud asjaoludest aga nähtub, et leping pikeneb automaatselt (kui ma sain teie sõnadest aru õigesti - seda mul pole võimalik kontrollida, aga sellest sõltubki palju) ning kindlat lõpptähtaega ei ole, siis tegemist on pigem tähtajatu lepinguga, mida saavad pooled üles öelda kolme kuulise etteteatamisega, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti (üürniku kahjuks olev kokkuleppe on tühine). Seega võib olla peab ta siiski teavitama teid kolm kuud ette, kui asjaolud vastavad minu poolt toodud eeldustele.