Lepinguõigus


Küsimus: Kas omanikul on võimalik tühistada allkirjastatud tühja sõiduki ostu-müügilepingut ja volitust, et takistada sõiduki müüki?18.09.2017

Tere!
Sõiduki omanik (eraisik) allkirjastas täitmata sõiduki ostu-müügilepingu ja volituse blanketi isikule (eraisik), kes tegeleb sõiduki müügiga.
Kuna omanikul tekkisid ebakõlad ja kahtlused seoses müüja tegevusega, siis kas on kuidagi võimalik tühistada omaniku poolt allkirjastatud sõiduki ostu-müügilepingut ja volitust, et takistada sõiduki müüki?

Aitäh!

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Esindatav võib volituse igal ajal tagasi võtta, isegi kui volitus on tähtajaline. Volituse tagasivõtmine toimub tahteavalduse tegemisega esindajale või kolmandale isikule, kellega tehingu tegemiseks oli volitus antud, või avalikkusele (TsÜS § 126 lg 1).
Tahteavaldust ei loeta tehtuks, kui enne tahteavaldust või sellega ühel ajal jõuab tahteavalduse saajani tahteavaldust tagasivõttev tahteavaldus (TsÜS § 72). Igasuguste tahteavalduste tagasivõtmine on lubatud üksnes eelpool nimetatud sätte tingimustel (kui võtate tahteavaldust / allkirjastatud leping tagasi) või poolte kokkuleppel. Seega tahteavaldus jõustub selle jõudmisega adressaadini (ostjani) ja seda saab muuta või tühistada vaid poolte kokkuleppel (on ka teised võimalused, kuid Teie olukorras nende kohaldamine ei ole tõenäoline).