Lepinguõigus


Küsimus: Laenulepingu aegumine27.09.2011

Tere!
01.06.2001 aastal võtsin eraisikult laenu, tagastamistähtaeg oli 20.06.2005 a. Rahaliste raskuste tõttu ei suutnud kohustusi täita ja siiamaani saime laenajaga suuliselt kokkuleppele. Nüüd aga on antud asi inkassosse - antud juhul ei ole võimalik vist laenu aegumisest rääkida?
Viimase makse laenu tagastamiseks tegin 10.2009.

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

TsÜS § 158 lg 1 järgi aegumine katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku (st teie) poolt nõude tunnustamisega. Sama paragrahvi lg 2 järgi seisneb nõude tunnustamine õigustatud isikule võlgnetava osalises tasumises, intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos.

St et kui te tegite vahepeal makse laenu tagastamiseks 10.2009, siis aegumine katkes sellel hetkel ja algas uuesti. St aegub nõue teie vastu TsÜS § 147 lg-le 3 tuginedes nüüd 31.12.2012.