Lepinguõigus


Küsimus: Kes ikkagi peab maksma ekspluatatsioonimakseid, kas omanik või üürnik?07.11.2017

Lepingus (otse omanikult) on kirjas, et üürnik tasub ekspluatatsioonimaksed (haldus ja hooldusfond, remondikulud). Toetudes antud lingile võib järeldada, et seda ei pea maksma isegi siis kui lepingus on see mainitud? Link: https://kodustiil.postimees.ee/4006285/lugeja-kusib-kas-korteriuhistu-remondifondi-peab-tasuma-uurnik-voi-uurileandja

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Remondifondi kulude maksmise kohustuse osas on palju vastakaid seisukohti, kes seda tegelikult tasuma peaks. Üürileandjad on enamasti seisukohal, et seda peab tasuma üürnik ja tuginevad sellele, et see on korteri kasutamisega seotud. Üürnikud vastupidi on veendunud, et seda peab maksma üürileandja. Notari seisukoht on viimati kinnitust leidnud ka kohtus, seega üürnikel on õigus ning remondifondi peab siiski maksma üürileandja, kuna remondifond on otseselt seotud omandi säilitamise kuludega. Kohtus on leitud, et nt laenu jäägi tagasimaksed, kindlustuse maksed ja maksed remondifondi eest ei ole eluruumi kasutamisega seotud teenused. Sellepärast, tuginedes VÕS §-le 275, on kokkulepe, et üürnik peab maksma kogu arve, sh remondifondi kulud, tühine.