Lepinguõigus


Küsimus: Kas üürileandja peab üürnikule tagastama kahe nädala üüriraha, kui koliti enne tähtaega välja?07.11.2017

Tere
Sõlmitud on tähtajaline leping aastaks. Vastavalt sõlmitud lepingule ütles üürileandja lepingu üles, teatades sellest ette kaks kuud. Lepingu lõpp 8.11. Üürnik kolis välja 15.10, andis ka võtmed. Üürnikul oli tehtud ettemaks oktoobrikuu üürile täies mahus. Kas üürileandja peab tagastama kahe nädala üüriraha üürnikule, kui koliti enne tähtaega välja?
Aitäh.

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Asjaolu, et üks pool ei kasutanud tema lepingujärgset õigust asja kasutada lepingu tähtaja lõppemiseni ei vabasta teda üüri maksmisest lepingu tähtaja lõppemiseni.