Lepinguõigus


Küsimus: Üürileandja korterisse sisenemine29.09.2011

Kas üürileandjal on lubatud käia oma suva järgi korteris ilma üürniku juuresolekuta?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tavapärases tsiviilkäibes on vastav keeld reeglina sätestatud pooltevahelises üürilepingus. VÕS expressis verbis ei sätesta üürileandjale keeldu üüripinnale sisenemiseks, kuid VÕS sätteid süsteemselt tõlgendades (nt VÕS § 283 lg 2) saab asuda seisukohale, et üürileandjal ei ole õigust üürnikule etteteatamata ja üürniku juuresviibimiseta üüripinnale siseneda.