Lepinguõigus


Küsimus: Kui pooltest mitteolenevatel põhjustel ei olnud võimalik teenust osutada, kas tellijal on õigus teenustasu tagasisaamiseks?22.11.2017

Tere!
Kahe eraisiku vahel oli sõlmitud suuline leping transporditeenuse osutamiseks (koera toomine Venemaalt Eestisse). Tervislikel põhjustel ei olnud aga võimalik koera õigel päeval peale võtta ja sihtkohta transportida. Teenuse osutaja sai oma teenuse eest 100% tasu ette. Küsimus: kui pooltest mitteolenevatel põhjustel koera ei olnud võimalik transportida, kas sellisel juhul on teenuse saajal õigus teenustasu tagasisaamiseks, ka osaliseks?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Teie küsimusest ei selgu, kelle tervislikel põhjustel ei olnud võimalik koera peale võtta ning mida tähendab õigel päeval (kas kokku lepitud päeval või mingi muu tähendus). Kirjaliku lepingu omamata on raske tuvastada, kuidas selline olukord kvalifitseerub. Samas mainisite, et "pooltest mitteolenevatel põhjustel" ehk süü puudumine eeldatakse.
Veotasu tuleb vedajale maksta koera üleandmisel saajale. Kui aga vedamist ei saanud vedamis- või üleandmistakistuse tõttu lepingule vastavalt lõpule viia, võib vedaja nõuda läbitud tee pikkusele vastava veotasu maksmist ja kulutuste hüvitamist.