Lepinguõigus


Küsimus: Maja varjatud puudused03.10.2011

Tere!
Ostsin hiljuti maja ning 2 nädalat peale sissekolimist ilmnesid puudused. Nimelt ühe toa põrandakatte vahelt hakkas välja kasvama seen. Tellisin ekspertiisi ja selgus, et tegemist on majavammiga, mis on tekkinud seoses ehitusvigadega. Mina leian, et tegemist on varjatud puudustega ja müüja on rikkunud ostu-müügilepingut. Müüja väidab, et tema polnud majavammist teadlik, kuid tunnistas, et teostas ise põranda vahetuse selles toas. Kas mul on õigust nõuda vastavalt Võlaõigusseadusele müüjalt asja parandamist või kahjude hüvitamist?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Asjaolu, kuivõrd müüja teadis vammi olemasolust, ei oma tähtsust, sest müüja vastutab müüdud asja lepingutingimustele mittevastavuse eest. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, samuti kahju hüvitamist või hinna alandamist, olenevalt faktilistest asjaoludest. Juhul, kui on tegemist olulise lepingu rikkumisega, siis võib kaaluda ka lepingust taganemist ja tasutud raha tagastamise nõudmist, kuid seda saate otsustada pärast faktiliste asjaoludega täpset tutvumist ning nende analüüsimist.