Lepinguõigus


Küsimus: Tähtajalise üürilepingu lõpetamine kinnisasja omaniku vahetusel05.10.2011

Omandasin kinnisasja, millel on tähtajaline üürileping (ei ole kantud kinnistusraamatusse).
Saan aru, et sellisest lepingust saan vabaneda VÕS §323 punkt(1) vajan üüritud ruumi tungivalt ise (mul puudub elukoht).
Kas üürnikul on võimalik esitada mulle nõue ja kui suur see võiks olla?
VÕS §291 punkt(4) jätab üürnikule sellise võimaluse. Kuidas seda nõuet arvutatakse?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

VÕS § 291 lg 4 toodud vastutuse tekkimise eelduseks on üürilepingu rikkumine üürileandja poolt. See tähendab, et üürnikul saab uue üürileandja suhtes tekkida nõue ainult juhul, kui üürileandja üürilepingut rikub. Tuginedes VÕS kommentaaridele, on aga alusel, et uus üürileandja eluruume ise tungivalt vajab (§ 323 lg 1), uuel üürileandjal üürilepingu ülesütlemise õigus. Tungiv vajadus seisneb eelkõige selles, et uus omanik omandas kinnisasja eesmärgiga sinna ise elama kolida. Seega on antud olukorras alus ülesütlemiseks olemas ja vastava õiguse kasutamisega ei pane uus üürileandja toime üürilepingu rikkumist, seega üürnikul uue üürileandja suhtes üürilepingu ülesütlemisest mingeid nõudeid ei teki.