Lepinguõigus


Küsimus: Kas korterit saab anda üürile inimene, kes pole omanik?05.06.2018

Kas leping on kehtiv, kui korteri annab üürile inimene, kes pole korteri omanik? Lugesin siin ühest vanemast teemast, et seaduses pole otseselt öeldud, et korterit saab üürile anda ainult omanik.
Ja kui see on võimalik, mismoodi peaks lepingu sõlmimise protsess toimuma? Alustuseks, milline peaks olema üürileping? Näiteks, kas seal peab olema välja toodud, kes on omanik ja kes reaalselt üürileandja, millised andmed nende mõlema kohta peavad olemas olema? Eriti arvestades seda, et üürilepingus on üürileandjaks üldse ettevõte ja isik, kes välja üürimisega reaalselt tegeleb, on selle ettevõtte esindaja.
Kas lepinguga peab kaasas käima mingeid muid dokumente (nt volikiri vms omanikult) ja millise sõnastusega need dokumendid olema peavad? Ilmselt korteri üürimisega seotud kohustustega tegeleb reaalselt üürileandja ja tõenäoliselt läheb talle ka üüritulu.
Ja kas edasine suhtlus sellisel juhul toimubki ainult üürileandjaga ja üürnik ei pea tegelikult omanikust midagi teadma ega temaga kokku puutuma?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Lepingu koostamise teenuse saamiseks palun pöörduge meie büroo poole. Seda kahjuks vastamise vormis ma teile pakkuda ei saa.
Üldjuhul teise isiku nimel esindusõiguseta tehtud mitmepoolne tehing on tühine, välja arvatud juhul, kui isik, kelle nimel esindusõiguseta isik tehingu tegi, selle hiljem heaks kiidab. Seega peab isikul olema volitus korteri üürile andmiseks omanikult, vastasel juhul osutub leping tühiseks, algusest peale kehtetuks.