Lepinguõigus


Küsimus: Millele peaksin tähelepanu pöörama, kui soovin üle võtta toitlustusasutuse rendilepingu?05.06.2018

Tere, hetkel tegutsev ettevõte soovib müüa rendilepingut, mis on sõlmitud 10 aastaks. Kas mul, kui osta soovijal, on õigus eelnevalt tutvuda selle rendilepingu sisuga? Kas ruumide rendileandja võib lepingu tingimusi muuta seoses uue rentnikuga? Millele tuleks veel tähelepanu pöörata rendilepingu ülevõtmisel?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
nimetatud küsimuste vastamiseks ongi vaja lepinguga tutvuda. Millised õigused on rendileandjal tuleneb just rendilepingust. Teil on õigus tutvuda lepinguga, kui rendileandja annab teile sellise õiguse ning kui temal endal on allrendilepingu sõlmimiseks õigus omanikult.
Ülevõtmisel peab tähelepanu pöörata lepingu sisule, lepingu esemeks oleva asja koosseisule ja seisundile.