Lepinguõigus


Küsimus: Koera tekitatud kahju hüvitamine, kui tõendeid ei ole10.10.2011

Tere.

Tegemist tõsise murega ja ei tea mida sellega peale hakata. Väidetavalt näris meie koer, kes elab koos emaga maal, naabrite auto esitiivad, ühe tule jm. nii hullusti, et naabrid nõuavad auto remondi kinnimaksmist. Siinkohal olgu märgitud, et kahju nõudjad kinnitavad mõlemad ühest suust, et pea 14 aasta jooksul (nii vana on meie koer) ei ole meie koer nende õuele kordagi tulnud. Neil endal on ka 4 koera, kellest 3 on kutsikad (~3-4 kuused). 1 koer on alati ketis, kutsikad jooksevad lahtiselt.
Kui naabrid ülejärgmine päev peale väidetava kahju tekitamist emale juhtunust teada andsid, nõustus ema sellega, et kui on selgeks tehtud, et see oli meie koera tekitatud kahju, siis loomulikult ta hüvitab kahju. Väidetavalt ei saanud nad ema kahju tekitamise päeval kodust kätte ja telefoni teel ka ei teavitanud, kuigi telefoni number oli neil olemas.
Paraku võeti ema juttu nii, et ta on nõus, et meie koer rikkus auto ja asi klaar.
Kahjuks rääkis ema mulle asjast alles paari päeva pärast, kui maale läksin. Ema juttu kuuldes, tekkis mul väga palju küsimusi ja otsustasin ise naabrite käest uurida et mis ja kuidas.
1.Mõlemad väitsid, et nad ei näinud, et koer autot näris.
2.Meie koera sealolemise kohta oli neil 2 erinevat versiooni
*ühe versiooni kohaselt nägid nad aknast, et meie koer õue peal
*teise versiooni kohaselt nägi mees koera, ~tund hiljem, kui naine oli juba tööle läinud.
Kuna nende jutus oli väga palju vastuolusid, hakkas mulle üha rohkem asi imelikuna tunduma. Pakkusin, et õigluse nimel tuleks teha autole ekspertiis, kus tehtaks kindlaks, millise koera käpajälgedest tekitatud kahju pärit on. Sellega nad nõus ei olnud, väites, et sellist ekspertiisi ei ole võimalik teha, et see on nii kallis jne. Siis pakkusin kompromisslahendust, et kuna meie ei saa kindlalt väita, et meie koer ei võinud sinna ketist lahti olles minna ja neil ei ole mingeid tõendeid, et kahju tekitas meie koer, jagame remondikulud pooleks. See variant ei tulnud ka kõne alla. Korrutades aina iga natukese aja tagant, et ema oli enne kõigega nõus ja nüüd (tsiteerin) tuli mingi linna tibi ja rikkus kõik ära. Mina ei saa aga nõustuda sellega, et nad on viinud vana inimese nii meeleheitele, et ta oli valmis juba koera magama panema. Kurvemaks teeb asja veel see, et mitte keegi, kes meie koera tunnevad, ei usu, et see on meie koera süül tekkinud kahju. Ta ei ole isegi kutsikana ainsatki asja närinud ja nüüd selline süüdistus.
Tahaksin väga teada, kas sellistel alustel kahjunõue on seaduslik, kui ainukeseks tõestusmaterjaliks on fotod kriibitud autost.
Sain ka juba ähvardava kirja, et kui remondiarve esmaspäevaks maksud ei ole, annavad asja politseisse ja siis kohtusse, sest tõestusmaterjali olevat neil küllaga.
Lugupidamisega,
K M

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Käesoleval juhul võiks naabrite esitatud kahju hüvitamise nõude alus tuleneda võlaõigusseaduse §-st 1043, ehk lepinguvälisest võlasuhtest, täpsemalt kahju õigusvastasest tekitamisest. Loomapidaja vastutus looma poolt tekitatud kahju eest tuleneb §-st 1060. Kahju õigusvastase tekitamise nõude esitamise esimene eeldus on põhjuslik seos kahju tekitaja tegevuse ja kahju tekkimise vahel. Seega selleks, et Teie naabrid saaksid nõude koera omaniku vastu esitada, tuleb neil esmalt tõendada põhjuslikku seost Teie koera tegevuse ja kahju tekkimise vahel. Tõendamise juures on asjakohane vaadata tsiviikohtumenetluse seadustiku § 229 ja § 230, mis sätestavad tõendamise mõiste ja tõendite esitamise kohustuse. Tõendiks võib olla tunnistaja ütlus, menetlusosalise vande all antud seletus, dokumentaalne tõend, asitõend, vaatlus ning eksperdiarvamus. Kuna antud juhul ei ole ühtegi nimetatud tõenditest esitatud, ei ole ka kahju hüvitamise nõue Teie vastu veel asjakohane. Asjaolu, et käesolevas situatsioonis ühtegi tunnistajat ei olnud, jätab tõenäolselt ainukeseks tõendamise võimaluseks ekspertiisi. Kuna esialge tõendamiskoormis on aga kahjustatud poolel, siis ka eskpertiisikulud tuleks kanda kannatanul ehk antud juhul naabritel. Seega kuni asjas puuduvad asjakohased ja ammendavad tõendid, on Teil õiguslik alus keelduda mis tahes kahju hüvitamisest.