Lepinguõigus


Küsimus: Kas teised lapsed saavad ema tehtud kinkelepingu vaidlustada?05.06.2018

Tere!
Minu abikaasa ema tegi kinkelepingu oma maja ja maa kohta noorima tütre lapse nimele. Ta oli 86-aastane, raskelt haige ja ei mõelnud enam selgelt. Tal oli tol ajal elus veel peale noorema tütre, kes tõi koju notari, neli täiskasvanud last. Kedagi toimingust ei informeeritud ei ema eluajal ega ka pärast ema surma. Alles peale tema surma, selgus maja saatus. Maja müüdi võlgade katteks. Praeguseks on maja vahetanud mitu omanikku. Minu abikaasa ehitas seda maja koos vennaga ja omas majas ka sissekirjutust. Enne maja müüki saadeti omavalitsusest teade, et ta kirjutati tagaselja välja. Kas minu abikaasa ja tema teiste sugulastega toimiti õigesti? Tehingud tehti tõenäoliselt enne 2012. aastat. Sugulased katkestasid suhted pere noorima tütre ja tema tütrega kui selgus, kuidas vanalt ja haigelt emalt maja välja peteti.

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Kui tehingu juures oli notar, siis tema oleks pidanud kontrollima isiku teovõimelisust. Kui notar on tuvastanud, et isik mõistis oma tegevusi, siis tehing on õiguspärane ja ei saa olla vaidlustatud üldjuhul.
Samas, kui olete võimeline tõendama notari pahatahtlikkust, siis võib teoreetiliselt tema vastu hagi esitada.
Pettuse mõiste on toodud siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/120042017021#para94 ja antud olukord ei vasta sellele mõistele. Lisaks sellele, tõhistamisajad on juba möödunud: https://www.riigiteataja.ee/akt/120042017021#para99