Lepinguõigus


Küsimus: Vaidlus kortermaja haldusfirmaga10.10.2011

Tere,

Meie kortermajas ei ole moodustatud korteriühistut vaid meie maja haldab haldusfirma. Sellega tekkis vaidlus koristamise kvaliteedi suhtes. Üritasin suuliselt ja kirjalikult olukorda maja halduriga lahendada, kuid tulemust ei olnud või oli osaline. Vaidlusteks ja kirjavahetuseks kulus mitu kuud, millede jooksul jätsin meelega tasumata arvete see rida, mille nimi on "haldus- ja hooldustasud". Nüüd haldusfirma tahab mind kohtusse anda, kuna nende palgatud inkasso teenus tulemust ei andnud (mina jäin oma positsiooonile). Probleemi sisu on siis järgmine: 1. Haldusfirma ei reageerinud elaniku pöördumisele probleemist (koristamine) või reageeris väga aeglaselt. 2. Koristuse kvaliteet oli halb, millega haldusfirma rikub meievahelise lepingu lisa, kus on ära toodud kuidas koristamine peab olema korraldatud. Haldusfirma vastas viimasele kaebusele järgmiselt: kuna mina üksi ainult kaeban, siis tegelikult probleemi ei ole. Mina olen suuliselt küsinud naabrite käest (2) ja nemad olid samuti nõus, et koristuse kvaliteet oli ebapiisav.
Mis on antud valdkonna kohtupraktika? Millised on šansid kohtus võita?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Püstitatud küsimusele vastamiseks tuleks analüüsida sõlmitud lepinguid ning millised volitused ja millisel õiguslikul alusel on haldajale antud. On ilmne, et haldaja peab sõlmitud lepinguid täitma nõuetekohaselt lepingutes sätestatud tingimustel ja kvaliteediga. Juhul, kui haldaja rikkus lepingut, siis peab seda ka kohtumenetluses tõendama. Võlaõigusseadus annab võlausaldajale mitmeid õiguskaitsevahendeid kui teine pool on kohustust rikkunud. Sealhulgas on võimalik nõuda 1) kohustuse täitmist, 2) keelduda oma kohustuse täitmisest ja 3) alandada hinda. Juhul, kui haldaja puuduse kõrvaldas või rikkumise heastas, siis ei saa teenuse eest jätta maksmata. Juhul, kui tegemist on olulise rikkumisega või on ette nähtud vastav õigus lepingus, siis on võimalik ka leping üles öelda ja valida haldaja, kes teeb oma tööd korrektselt.