Lepinguõigus


Küsimus: Korteri ostu eelne võlgnevus, kes peab tasuma?11.10.2011

Ostsin korteri. Ostu-müügileping sõlmiti 26. märtsil ja omandiõigus pidi üle minema 26. aprillil (müüja ettepanekul, kes soovis selle aja jooksul seal elada). 26. aprillil andis ta meile võtmed üle ja panime kirja ka vee- ja elektrinäidu. Kuid aprillikuu kommunaalmaksete arvet ei õnnestunud meil talle üle anda, sest telefonile ei vasta ja muid andmeid meil tema kohta ei ole. Korteriühistu nõuab selle arve tasumist meie käest. Kas neil on selleks õigus ja kas meil on mingit võimalust mõjutada korteri endist omanikku seda tasuma?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Korteriomanik on kohustatud tasuma kommunaalmaksed ning peate esitatud arve tasuma. Juhul, kui müüja ja ostja vahel ei olnud kokku lepitud, et müüja võib korteris tasuta elada kuni valduse üleandmiseni ostjale, siis saate nõuda müüjalt kulutuste kui kahju hüvitamist. Selleks peate esitama tema vastu vastavasisulise nõude ning vabatahtliku kohustuse täitmata jätmise korral esitama soovi korral müüja vastu hagi kohtusse.