Lepinguõigus


Küsimus: Kui palgapäev või muu lepingu täitmise kuupäev langeb reedesse, siis kas ongi nii, et lepingut võib täita alates esmaspäevast?14.08.2018

Tere!
Pidin lepingust tulenevalt saama töötasu (tegu pole kestvuslepinguga) 10.08, mis oli reede. Esmaspäeva, 13.08 seisuga pole töötasu tulnud.
1) Kas mul on õigus nõuda viivist VÕS § 113 alusel
2) Kui palgapäev või muu lepingu täitmise kuupäev langeb reedesse, siis kas ongi nii, et lepingut võib täita alates esmaspäevast?

Lugupidamisega

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
peab tõdema, et küsimus on esitatud segaselt. Ei ole arusaadav, kas tegemist on töövõtuga või töölepinguga (tähtajaline).
Üldjuhul aga, teil on õigus nõuda viivist kui teine pool viivitab oma kohustuse täitmisega.
Teise küsimuse puhul jääb arusaamatuks, mida te silmas peate, aga kindlalt võib väita, et teie poolt toodud regulatsiooni kuskil ei ole kehtestatud.