Lepinguõigus


Küsimus: Kas on korrektne kui tarbijahinnaindeksiga üürisumma korrigeerimine rakendati tagantjärgi?23.10.2018

Viis aastat tagasi on sõlmitud üürileping, mis muuhulgas sätestab, et iga kalendriaasta alguses korrigeeritakse üürisummat vastavalt eelnenud 12 kuu ühtlustatud tarbijahinnaindeksi kasvule. Sellest tulenev hinnatõus unustati aga üürnikule jooksvalt esitatavatel arvetel kajastamata ning seda tehti sellel aastal tagasiulatuvalt. Kas selline tegevus on korrektne? Samuti, kas tarbijahinnaindeksiga korrigeerimise aluseks võetakse alati algselt kokku lepitud muutumatu üürisumma või on aluseks juba eelnenud aasta uus rendihind? Tänan

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Kui üürilepingus on sätestatud üüri perioodiline suurenemine vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele, siis suureneb üür igal lepingu sõlmimisele järgneval 12-ndal kalendrikuul. Aluseks on alati eelnenud aasta üüri suurus.
Üüri suurenemisest on üürileandja kohustatud üüri suurenemisele eelneval kuul üürnikule esitataval arvel teatama, näidates ära uue üüri suuruse. Kui üürileandja ei teata üüri suurendamisest ette, siis seda ei saa teha tagasiulatuvalt.