Lepinguõigus


Küsimus: Tähtajalise üürilepingu lõpetamine17.10.2011

Tere!
Kui üürileping on sõlmitud 12-kuuks, kui aasta saab täis, kas siis lõpeb ka üürileping? Kui lepingut pikendada ei taha, kuidas peab siis toimima, kas tuleb kuu aega enne lepingu lõppemist üürnikule öelda, et enam lepingut ei pikenda? Kas peab seda teatama kirjalikult lepingu lisana või kuidas?
Tänan

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud (võlaõigusseadus § 309 lg 1). Seega, kui leping on sõlmitud 12 kuuks, siis lõpeb leping 12 kuu möödudes. Üürnikule teatamiseks, et lepingut enam pikendada ei soovita, pole kohustuslikku vormi ette nähtud. Ainult juhul, kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Avaldamise tähtaeg hakkab üürniku jaoks kulgema üürilepingu tähtaja möödumisest, üürileandja jaoks aga ajast, mil ta sai teada, et üürnik jätkab asja kasutamist.

Selguse huvides ja hilisemate arusaamatuste vältimiseks soovitan vastav tahteavaldus (ehk üürilepingu mittejätkamise soov ja tähtaja saabumisel üüripinna vabastamise soov) teha üürnikule teatavaks enne üürilepingu lõppemist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.