Lepinguõigus


Küsimus: Autokooli nõue läbi inkasso17.10.2011

Tere

Sain suure üllatusena oktoobris 2010 kirja võlanõudega, mille on algatanud liikluskool. Olen 21.09.07 sõlminud koolituslepingu, mille alusel tuli enne koolituse algust tasuda 3200 krooni, 18.10.07 tasuda teine osamaks 1800 krooni ja 19.11.07 tasuda kolmas, viimane osamaks 1800 krooni.
Minu poolt on tasutud 05.10.2007 3200 krooni, 24.10.07 1800 krooni ja 09.11.07 1800 krooni. Rohkem ühtegi arvet liikluskool mulle esitanud pole. Nii sõidutunnid kui ka esmaabikoolitused toimusid ettemaksu järel. Nüüd mitu aastat hiljem nõuab liikluskool olematute sõidutundide eest raha. Tegelikult tegin ma veel 2 sõidueksamit, milles ma läbi kukkusin ja seejärel jätsin autokooli pooleli. Saatsin päringu nii autokoolile kui ka Autokoolide Liidule. Kusagilt vastust saanud pole. Ainult inkasso nõuab oma, kuigi ma selgitasin neile, et minu teada puudub nõudeks õiguslik alus.
Kas neil on ikka õigus nõuda?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimusest jääb selgusetuks, et millist teenust makstud arved sisaldasid. Juhul, kui nad sisaldasid ka tasu sõidutundide eest, siis sõidutundide eest täiendavat tasu ei saa nõuda, kui te kokkulepitud sõidutundide arvu ei ületanud. Lisaks sellele võib esitatud nõue (isegi kui see oleks põhjendatud) olla aegunud (sõltuvalt sellest, millal nõue tekkis ja sissenõutavaks muutus), sest tehingust tulenevad nõuded aeguvad 3 aasta jooksul. Täpsema seisukoha avaldamiseks oleks vajalik tutvuda esitatud nõudega.