Lepinguõigus


Küsimus: Veosõiduki rendileping19.10.2011

Tere,
Juriidiline isik annab rendile veosõiduki lihtkirjalikus vormis koostatud rendilepingu alusel. See veosõiduk on panditud kolmanda isiku kasuks notariaalselt tõestatud pandilepingu alusel. Pandipidaja on nõus veosõiduki rendile andmisega.
Kas pandipidaja nõusolek peab olema notariaalselt tõestatud?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Pantimisega seonduvat reguleerib asjaõigusseadus ja tehingute vormiga soenduvat reguleerib tsiviilseadustiku üldosa seadus. Antud situatsioonis ei näe seadus pandipidaja nõusoleku jaoks ette kohustuslikku vormi, seega ei pea nõusolek olema notariaalselt tõestatud.